Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ το ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αναμενομενα Αποτελεσματα

Οικονομικη & εμπορικη αξιοποιηση των αποτελεσματων

Δραστηριοτητες Διαχυσης και Δημοσιοτητας

Αναμενομενα Αποτελεσματα

Μέχρι σήμερα οι μηχανικοί κατά τον σχεδιασμό επιλέγουν λύσεις οι οποίες εξασφαλίζουν τη διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα και ταυτόχρονα την αυξημένη αντοχή καθ’όλη τη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

Ωστόσο, η παραδοσιακή διαδικασία σχεδιασμού δοκιμής-και-διόρθωσης καθίσταται πλέον ανεπαρκής προκειμένου να προσδιοριστεί επακριβώς ένας οικονομικός σχεδιασμός που να πληροί επιπλέον και τα κριτήρια ασφαλείας.

Η τεχνολογία της βελτιστοποίησης κατασκευών παρέχει μια αριθμητική διαδικασία που αντικαθιστά την παραδοσιακή προσέγγιση σχεδίασης με μια νέα αυτοματοποιημένη.

Το HP-OCP θα προσφέρει ολοκληρωμένη λύση βελτιστοποίησης όσον αφορά στον σχεδιασμό σε στάδιο εφαρμογής πραγματικών κατασκευών όπως, κτίρια, γέφυρες ή πιο σύνθετες κατασκευές πολιτικού μηχανικού.

βελτιστοσ σχεδιασμοσ
  • Ο βέλτιστος σχεδιασμός από πλευράς κόστους σε μία κατασκευή μπορεί να επιτευχθεί σε δύο επίπεδα. Αρχικά στο επίπεδο της συνολικής κατασκευής, με την εύρεση για παράδειγμα της βέλτιστης γεωμετρίας των δομικών στοιχείων που αποτελούν αυτήν. Πιο συγκεκριμένα τα δομικά στοιχεία μπορούν έχουν τέτοια γεωμετρία και κατανομή υλικού ούτως ώστε να έχουν ίδια φέρουσα ικανότητα με λιγότερη ποσότητα υλικού. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται υλικό με αποτέλεσμα οικονομικότερη τελική κατασκευή. Κατά δεύτερον αξιοποιώντας καλύτερα τον συνολικό αριθμό των δομικών στοιχείων αλλά και την διάταξή τους αποφεύγουμε την χρήση περιττού υλικού με αντίστοιχη επίδραση στο κόστος της κατασκευής.
ευρωστια
  • Η ευρωστία του λογισμικού σε συνδυασμό με την πλήρη εκμετάλλευση της υπολογιστικής ισχύος των σύγχρονων υπολογιστών έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε μία εταιρία. Σύνθετα προβλήματα τα οποία παλαιότερα απαιτούσαν την χρονοβόρα ενασχόληση του μηχανικού, με τη χρήση του λογισμικού HP-OCP, απλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό.
εξοικονομηση
  • Με το προτεινόμενο λογισμικό ο μηχανικός θα μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την διαδικασία κατασκευής ενός προϊόντος εξοικονομώντας υλικούς πόρους ,καθώς αυτή συνδέεται
    άρρηκτα με την επιλογή αλλά και τη ποσότητα των υλικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ορθότερη διαχείριση τους με θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
εξαγωγικη δυναμικη
  • Η Ελληνική οικονομία παραμένει διαχρονικά μια «κλειστή» οικονομία. Μία από τις χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες που παρακωλύουν την εξαγωγική δραστηριότητα και ερμηνεύουν τη χαμηλή διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές αποτελεί το γεγονός ότι οι εξαγωγές είναι συγκεντρωμένες σε προϊόντα χαμηλής εντάσεως τεχνολογίας και αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από άλλες χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία και άλλες συναφείς οικονομίες.

Βελτιωση των εξωστρεφων χαρακτηριστικων της οικονομιας.

εξαγωγικη δυναμικη

Η βελτίωση των εξωστρεφών χαρακτηριστικών της οικονομίας αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ταχύτερη έξοδο από την κρίση και τη βιώσιμη ανάκτηση θέσεων εργασίας.

Η δημιουργία ενός καινοτόμου -σε παγκόσμια κλίμακα- προϊόντος υψηλής τεχνολογίας όπως είναι το HP-OCP θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα και στην εξαγωγική δυναμική όχι μόνο της εταιρείας αλλά και της χώρας.

Η πολυετής εμπειρία της ACE-Hellas στην ανάπτυξη λογισμικού σε συνδυασμό με το επιστημονικό υπόβαθρο του ΕΜΠ και την εμπειρία της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ αποτελούν εχέγγυα για την υλοποίηση και επιτυχία της πρότασης.

Οικονομικη & εμπορικη αξιοποιηση των αποτελεσματων

Η εμπορική στρατηγική προώθησης και διάθεσης του λογισμικού HP-OCP θα βασιστεί σε ένα δίκτυο διανομής από κατά τόπους πιστοποιημένους συνεργάτες, οι οποίοι με την σειρά τους θα διαμορφώνουν την εκάστοτε εμπορική πολιτική ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν στην αγορά τους στα πλαίσια πάντα της κεντρική εμπορικής πολιτικής.

Κύριο μέλημα είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των χρηστών και των διαφορετικών αναγκών που θα δημιουργηθούν. Για αυτούς τους λόγους το προϊόν θα διατίθεται με τρεις τρόπους:

μονιμη αδεια

1. Ως προϊόν με μόνιμη άδεια χρήσης που θα περιλαμβάνει τρεις πηγές δημιουργίας εσόδων:
α. Ένα εφάπαξ κόστος για την αρχική απόκτηση άδειας χρήσης.
β. Μια ετήσια προαιρετική σύμβαση συντήρησης η οποία θα περιλαμβάνει, υποστήριξη, αναβαθμίσεις και συντήρηση ίση προς το 10% της αξίας κτήσης της άδειας.
γ. Την εγκατάσταση, την επιπλέον εκπαίδευση, τυχόν παραμετροποιήσεις και προσαρμογές της εφαρμογής σύμφωνα με τις εκάστοτε ειδικές ανάγκες του χρήστη.

συνδρομητικο

2. Ως λύση ενοικίασης με συνδρομή , που θα επιτρέπει τη χρήση του HP-OCP για ορισμένο χρονικό διάστημα προσφέροντας όλα τα οφέλη που προβλέπονται από τέτοιου είδους συμβάσεις: ευέλικτη αδειοδότηση, χαμηλότερο κόστος, pay-as-you-go επιλογές.

plugin

3. Ως plug-in εφαρμογή σε γνωστά στατικά – αρχιτεκτονικά λογισμικά της παγκόσμιας αγοράς λογω της καινοτομίας και της απουσίας αντίστοιχου λογισμικού. Ήδη η ACE-Hellas αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη και αποκλειστικό αντιπρόσωπο της CSI και της Graitec στην Ελλάδα, γεγονός που από μόνο του θα βοηθήσει σε πιθανές συνεργασίες αναφορικά με το HP-OCP.

δικτυο συνεργατων & αντιπροσωπων

Εξαιτίας της φύσης του HP-OCP και της υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσής του, είναι κρίσιμη η δημιουργία συνεργατών και αντιπροσώπων υψηλού επιστημονικού επιπέδου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διείσδυσης στις αγορές.

Το HP-OCP, θα αναζητήσει και θα δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο αποκλειστικών συνεργατών, το οποίο έχει χαμηλότερα λειτουργικά κόστη και υψηλότερες δυνατότητες διείσδυσης στις διεθνείς αγορές.

Το πλεονέκτημα τέτοιου είδους συμφωνιών είναι ότι, παράγουν ταχείες βραχυπρόθεσμες ταμειακές εισροές, επιτρέποντας παράλληλα στην εταιρία να επικεντρωθεί στην βελτιστοποίηση της λύσης, καλύπτοντας αποτελεσματικά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ανάγκες πελατών που προέρχονται από διαφορετικές αγορές.

Η εμπορική αξιοποίηση αυτού του εγχειρήματος αποτελεί από μόνη της μία πρόκληση.

Η πολυετής εμπειρία της ACE-Hellas με πάνω από 10.000 ενεργούς πελάτες, καθώς και η εμπειρία της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ στην υλοποίηση εμπορικών εκμεταλλεύσεων ερευνητικών προγραμμάτων μέσω των έργων Horizon και FP? αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχία αυτή.
Η χρησιμοποίηση του δικτύου αντιπροσώπων της Ace Hellas στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με το επιστημονικό υπόβαθρο του ΕΜΠ και την εμπειρία της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ θα συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτού του εγχειρήματος.
Η βελτιστοποίηση τοπολογίας εφαρμόζεται σε παρόμοια είδη προβλημάτων, επιτυγχάνοντας όμως πιο εξεζητημένες μορφές.

μαρκετινγκ & προυπολογισμος

μαρκετινγκ

Δραστηριότητες μάρκετινγκ για το HP-OCP: Η πολυετής εμπειρία της ACE-Hellas και της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ σε θέματα μάρκετινγκ, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση του εμπορικού σήματος HP-OCP και της καθιέρωσής του στην αγορά.

προυπολογισμοσ

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του έργου, η ACE-Hellas θα απασχολήσει επιστημονικό προσωπικό 6 ατόμων το οποίο για όσο διαρκεί η υλοποίηση του έργου (30 μήνες) θα απασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με αυτό. Το μισθολογικό κόστος ανά μήνα και ανά άτομο θα φθάσει τις€ 2.500. Μετά την ολοκλήρωση του HP-OCP το προσωπικό των 6 ατόμων θα διατηρηθεί (after sales, συντήρηση, υποστήριξη) ενώ στα επόμενα 5 χρόνια προβλέπεται ότι θα προσληφθούν άλλα 6 άτομα.

Δραστηριοτητες Διαχυσης

Οι δράσεις αυτού του έργου αφορούν την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού, για τον ασφαλή σχεδιασμό των κτιρίων έναντι εκρήξεων πυρκαγιάς και τρομοκρατικών επιθέσεων. Το υλικό διάδοσης θα φέρει την επιστημονική γνώση που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου, στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής δραστηριότητες:
Οι παραπάνω δραστηριότητες στοχεύουν αφενός στην ανάδειξη της αναγκαιότητας για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου, αφετέρου στην προβολή και ανάλυση του επιστημονικού υπόβαθρου και των πρακτικών εφαρμογών που καλύπτει.
Τα αποτελέσματα του HP-OCP θα διαδοθούν μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και με τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες. Στόχος είναι να υποβληθούν τουλάχιστον 1 αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 2 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 5 περιλήψεις σε σχετικές διεθνείς διασκέψεις.
Σε όλα τα πακέτα εργασίας προβλέπονται Δημοσιεύσεις αναφορικά με τα επιμέρους στοιχεία της εφαρμογής, καθώς και συνολική δημοσίευση ολόκληρου του προγράμματος στο τέλος των εργασιών.
Η συμμετοχή του ΕΜΠ σας Επιστημονικός φορές διάδοσης, αποτελεί προστιθέμενη αξία και εχέγγυο δημοσιότητας,
Όλες οι ενέργειες Διάχυσης και Δημοσιότητας, καθώς και η δημοσίευση επιλεγμένων παραδοτέων θα αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα του έργου , που θα δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό.
Το κοινό που θα απευθύνονται οι συγκεκριμένες δράσεις, πέραν της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας, περιλαμβάνει ενδεικτικά:

Ολιστικη Υπολογιστικη Πλατφορμα Βελτιστοποιησης Υψηλων Επιδοσεων

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ).

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

βελτιστοποιηση

μεγαλυτερο.γρηγοροτερο.δυνατοτερο

επικοινωνια

plugins προσ υλοποιηση

για ETABS

για SAP2000

για SCADA Pro

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ